Startegia marketingowa (PR) – kilka ważnych prawd

strategia marketingowaStrategia marketingowa (PR) w pigułce, czyli o czym warto pamiętać tworząc strategię dla swojego przedsiębiorstwa.
Zachęcamy do lektury!

1. Za marketing i komunikację powinno odpowiadać całe przedsiębiorstwo. Dzięki temu strategie nie skupiają się jedynie na końcowej reklamie, informacji prasowej czy konferencji, ale na całokształcie zintegrowanych działań, w dużej mierze wewnątrz przedsiębiorstwa.

2. Do stworzenia skutecznej strategii niezbędne są jasno sprecyzowane cele biznesowe, wizerunkowe, inne….

3. Strategię budujemy w oparciu o różnicującą przewagę rynkową przedsiębiorstwa na tle konkurencji. Ważne, aby odpowiednio tę przewagę zdefiniować i wykorzystać.

4. Strategia zaczyna się od określenia tego, czym jest firma, w co wierzy, jakie wyznaje wartości, o co i z kim walczy na rynku – słowem DLACZEGO funkcjonuje i zajmuje się tym, czym się zajmuje.

5. Strategia określa, gdzie jesteśmy teraz oraz gdzie chcemy się znaleźć. Jeśli np. przedsiębiorstwo chce wzmocnić swoją markę, co to w praktyce oznacza dla osób nim zarządzających? Kiedy będzie wiadomo, czy udało się osiągnąć zakładany cel?

6. Tworząc strategię warto zmienić perspektywę i spojrzeć na przedsiębiorstwo i jego ofertę z punktu widzenia klientów. Określić, KTO jest klientem firmy (główna grupa docelowa!), jakie cechy najlepiej go charakteryzują i jakie wartości wyznaje w życiu.

7. Wszelkie działania informacyjne, reklamowe czy usługowe, aby były skuteczne, muszą zostać właściwie zaplanowane i być spójne z założoną strategią.

8. Do stworzenia skutecznej strategii marketingowej / PR niezbędne są rzetelne informacje z trzech zakresów: rynku, konkurencji i konsumenta – potencjalnego klienta. Do tego warto również przeanalizować środowisko sprzedażowe i obsługowe (ofertowanie, negocjacje, umowy, obsługa posprzedażowa, bieżąca komunikacja, itp.)

9. Czasem do przyjęcia właściwych założeń strategicznych warto zlecić dodatkowe badania niezależnym pracowniom badawczym lub kupić gotowe opracowania, które mogą być zbieżne z potrzebami przedsiębiorstwa (głównie analizy dot. potencjalnych klientów – patrzą na przedsiębiorstwo i jego ofertę zupełnie inaczej niż to się często wydaje jego kadrze zarządzającej i menedżerskiej).

10. Strategia musi być spójna z biznesowym aspektem przedsiębiorstwa.

11. Strategia projektowana jest w oparciu o zgromadzoną wcześniej wiedzę (z wewnątrz i z zewnątrz przedsiębiorstwa), na podstawie której określane lub dookreślane są główne cele strategiczne, np.:

Osiągnięcie określonej pozycji rynkowej dla produktu X.
Cel zostanie zrealizowany poprzez:

  • zatrudnienie nowych sprzedawców,
  • odpowiednie szkolenia produktowe,
  • zmianę struktury organizacyjnej działu sprzedaży,
  • obecności w wytypowanych mediach jako edukatora rynku,
  • intensywnej produktowej kampanii reklamowej, skierowanej do właściwe grupy docelowej.

12. W procesie projektowania strategii niezmiernie ważny jest udział kadry zarządzającej, która powinna nakreślić strategiczne cele przedsiębiorstwa.

Napisano w marketing, marketing dla firm, public relations Tagi: , ,